Bild av Pixabay: https://www.pexels.com/sv-se/foto/industri-inspelningsstudio-ljud-makro-164755/

Som röstskådespelare är det viktigt för kunder att ha en grundläggande förståelse för den terminologi som används i branschen. Detta kommer att bidra till att säkerställa tydlig kommunikation och ett framgångsrikt samarbete.

Här är några nyckeltermer som varje kund bör känna till

1. Voiceover: Den här termen syftar på konsten att använda din röst för att ge berättande eller dialog för en mängd olika medier som reklam, videospel eller animerade filmer.

2. Demoroll: En demo-rulle är en kort sammanställning av en röstskådespelares bästa verk, som visar upp deras räckvidd och förmågor. Detta används vanligtvis för att visa upp en röstskådespelares färdigheter för potentiella kunder.

3. Character voice: En karaktärsröst är en specifik sångprestation som används för att gestalta en specifik karaktär i en produktion. Det här kan vara allt från en seriefigur till en tv-spelsfigur.

4. Cold reading: En kallläsning är när en röstskådespelare får manus eller dialog att läsa utan föregående förberedelse eller repetition. Detta används ofta i auditions för att se hur väl skådespelaren kan anpassa sig till nytt material på plats.

5. Regi: Som kund kan du vara ansvarig för att styra röstskådespelaren under en inspelningssession. Detta innebär att ge instruktioner och feedback för att vägleda prestationen och säkerställa det önskade resultatet.

6. Voiceover-bås: En voiceover-bås är ett litet, ljudisolerat rum där röstskådespelare spelar in sina framträdanden. Detta säkerställer att inspelningen är fri från bakgrundsljud och distraktioner.

Genom att förstå dessa termer kan kunder bättre kommunicera sina behov och förväntningar till röstskådespelare, vilket resulterar i ett smidigare och mer framgångsrikt samarbete.